Aktuality (farské oznamy)

Farské oznamy na 13. nedeľu v Cezročnom období:


Pondelok 29.06.2020Ratnovce Sokolovce Jalšové17:00 18:00 19:00PRIKÁZANÝ SVIATOK – Svätých Petra a Pavla, apoštolov
Utorok 30.06.2020Jalšové18:00Utorok 13. týždňa v Cezročnom období
alebo Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme
Streda 01.07.2020Sokolovce18:00Streda 13. týždňa v Cezročnom období
Štvrtok 02.07.2020Ratnovce18:00Návšteva Panny Márie
Piatok 03.07.2020Jalšové Sokolovce17:00 18:00Svätého Tomáša, apoštola
Sobota 04.07.2020Sokolovce07:30Sobota 13. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätej Alžbety Portugalskej
alebo Panny Márie v sobotu
Nedeľa 05.07.2020Jalšové Ratnovce Sokolovce08:00 09:30 11:00Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov


Pondelok (29.6.):
cirkevne prikázaný sviatok, ktorý nás viaže k účasti na celej sv. omši.

Piatok (3.7.):
biblické stretnutie (Ex 5-6).
Zdielať na Facebooku